Halverwege juni zijn we met 14 enthousiaste melkveehouders naar Griekenland afgereisd voor een mooie studiereis. We zijn de Griekse agrarische sector ingedoken waarbij we 3 verschillende melkveehouders, een rijstkweker en een premixfabriek hebben bezocht. Daarnaast hebben we uiteraard ook de tijd genomen om de Griekse cultuur van Thessaloniki op te snuiven.

In totaal kent Griekenland zo’n 90.000 melkkoeien. Het aantal koeien per bedrijf loopt uiteen van ongeveer 10 tot maximaal 800 dieren per bedrijf. De grotere en meer geprofessionaliseerde bedrijven bevinden zich voornamelijk in het noorden van het land.

Net als in Nederland staat de melkveehouderij in Griekenland voor verschillende uitdagingen. Het zelf verbouwen van (goed) ruwvoer is één van de uitdagingen. Om zelf maïs te verbouwen moet deze tot 9 keer beregend worden. Echter heerst er in verschillende delen van Griekenland een watertekort en bevindt het grondwater zich soms zelfs op 200 meter diepte. Hierdoor zijn veel melkveehouders afhankelijk van het aankopen van zowel ruw- als krachtvoer. Maïs, luzerne en GPS worden als ruwvoer het meest gebruikt.

Waar wij in Nederland gewend zijn om een mestput in de stal aan te treffen is dat in Griekenland niet het geval. Alle melkveehouders die we hebben bezocht maakten gebruikt van een mestschuif met centrale afstort. De mest wordt daarna veelal gebruikt in biogasinstallaties waar sommige melkveehouders zelf eigenaar van zijn.

Door de hoge temperaturen hebben de Griekse boeren veel te maken met warmte bij dieren. Bedrijven zijn hier dan ook goed tegen gewapend door middel van ventilatoren en vernevelingsinstallaties waarbij koeien elke 10 minuten worden natgemaakt. Bij kalveren wordt gebruik gemaakt van schaduwdoeken.

De Griekse melkprijs staat op dit moment op € 0,52 per liter. Dit is een basisprijs die niet verhoogd wordt door een vet/eiwitcorrectie maar die wel verlaagd kan worden wanneer de gehaltes te laag zijn.

Het was een ontzettende interessante en gezellige week!