Gezondheid & Diermanagement

Controle. Gemak. Plezier. Rendement. Allemaal termen waaraan veel veehouders veel waarde hechten. De gezondheidsstatus van de veestapel kan een grote positieve maar ook negatieve invloed hebben op het rendement, de controle over de bedrijfsresultaten en zeer zeker ook op het plezier en gemak van werken.

De gezondheidsstatus van de veestapel is afhankelijk van het diermanagement. Het is belangrijk om het diermanagement regelmatig te evalueren om te komen tot resultaatsverbetering.

Nutrivice Consultancy B.V. heeft speciale programma’s ontwikkeld op de volgende terreinen:

  • Levensproduktie
  • Melkproduktie
  • Voerefficientie
  • Jongvee opfok
  • Vruchtbaarheid
  • Mastitis/Uiergezondheid
  • Reductie gebruik van antibiotica
  • Klauwgezondheid
  • Reductie metabolische ziekten

Wilt u graag op uw bedrijf het diermanagement en resultaten verbeteren? Neem dan contact op met ons en wij gaan samen aan de slag!

SubNaarLezingenBtn

SubDirectContactBtn

SubBekijkProjectenBtn