Onafhankelijk veevoedingsadvies

Goede voeding is van essentieel belang om uw koeien optimaal te laten functioneren en produceren. Suboptimale voeding betekent suboptimale resultaten, meestal in combinatie met allerlei gezondheid- en vruchtbaarheidsproblemen.
Onze consultants zijn expert op het gebied van rundveevoeding en volledig op de hoogte van de laatste voedingskennis. Wij kijken altijd naar uw persoonlijke situatie waarbij we rekening houden met specifieke bedrijfsdoelstellingen, omstandigheden en mogelijkheden. Want ieder bedrijf en iedere ondernemer is uniek en vraagt om een persoonlijke aanpak. In onze adviserende rol zitten we graag naast u aan tafel om vanuit een transparante samenwerking uw bedrijf naar een hoger niveau te tillen.

Levensproductie

Op veel bedrijven produceren koeien helaas maar 2,5 tot 3,5 lactaties. De vervangingspercentages zijn vaak hoog. Dit betekent dat veel koeien het bedrijf verlaten voordat ze hun opfokkosten hebben terugverdiend. Dit is niet duurzaam en zeer zeker niet winstgevend. Het goede nieuws is dat dit beter kan. In onze adviezen staat levensduur en levensproductie centraal. Een goede en hoge levensproductie is alleen mogelijk wanneer de melkproductie per dag, de gezondheidsstatus en de vruchtbaarheidsresultaten van de koeien in orde zijn. Levensproductie is een van de sleutelparameters, waar dagelijks op moet worden gelet.

Voerefficiëntie

In combinatie met een goede levensproductie is een efficiënte omzetting van voer in melk belangrijk om te komen tot goede financiële resultaten. Op veel rundveebedrijven is het mogelijk om de voerefficiëntie te verbeteren en de voerkosten per kg melk te verlagen. Wij ontwerpen rantsoenen, mengvoeders en mineralenmengsels specifiek voor elk melkveebedrijf. Wij gebruiken hiervoor speciale software met daarin de laatste voedingskennis waarmee de rantsoenen tot in perfectie worden berekend.

Voeding van kalveren

Uit veel onderzoeken blijkt keer op keer dat een goede kalveropfok essentieel is om koeien voort te brengen, die in staat zijn om langdurig en relatief probleemloos veel melk te produceren. Wij helpen bij het kiezen en realiseren van de juiste opfokstrategie. Wij helpen kiezen uit de beschikbare produkten in de markt (denk aan kalvermelken, startvoeders, mineralen etc.) en ontwerpen samen met u de voerschema’s, rantsoenen en managementprotocollen. Op regelmatige basis kunnen we de resultaten evalueren en de juiste maatregelen implementeren.

Voeding van melkvee

De voeding van de droogstaande en melkgevende koeien bepalen voor een groot gedeelte het financiële en technische resultaat.Diverse problemen hebben vaak een veevoedkundige oorzaak. Voorbeelden zijn melkziekte, slepende melkziekte, pensverzuring, klauwproblemen,  tegenvallende melkproductie, vruchtbaarheidsproblemen etcetera. Adequaat ontworpen rantsoenen in combinatie met een goed voermanagement kunnen veel problemen voorkomen en veel arbeidsvreugde opleveren.

Aan de hand van de koesignalen, produktiegegevens en/of financiële gegevens zijn veel adviseurs in staat om te concluderen dat het beter zou moeten kunnen. Veel minder adviseurs zijn in staat om de juiste maatregelen voor te stellen en te implementeren. Wij zijn gespecialiseerd in het vaststellen van, maar vooral ook in het implementeren van de juiste maatregelen.

Wij ontwerpen rantsoenen voor alle groepen melkvee op het bedrijf. Voor ons maakt het niet uit of er wordt gewerkt met TMR, PMR , krachtvoerstations, melkrobots of losse grondstoffen. Wij werken met de meest recente wetenschappelijke voedingsnormen. Wij zijn onafhankelijk en maken het passend voor het bedrijf.

Voeding van vleesvee

Het samenstellen van rantsoenen voor vleesvee is precisiewerk. Uiteenlopende kwaliteiten van maissilage en gevarieerd gebruik van bijprodukten maakt het noodzakelijk om op een correcte manier het totale rantsoen te ontwerpen. Wij zorgen voor de juiste voeding in elke fase van het groeiproces. Maximale groei, scherpe voerconversie, optimale bevleesdheid, vleeskwaliteit en vleesbedekking zorgen voor een optimaal financieel resultaat.

Welk doel u ook nastreeft, wij zorgen voor het bijpassend rantsoen.

SubNaarLezingenBtn

SubDirectContactBtn

SubBekijkProjectenBtn